Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden åk.5 ht-16

Skapad 2016-10-11 09:39 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Ett tema där vi arbetar med de nordiska länderna.
Grundskola 5 Geografi
Arbetet handlar om att du ska lära dig fakta om våra grannländer i Norden. Som du sedan ska kunna använda för att göra jämförelser mellan de olika länderna.

Innehåll

 

Mål

Du ska kunna grundläggande fakta om Nordens länder och kunna använda detta för att göra jämförelser, se skillnader och likheter mellan natur, kultur och människors levnadssätt i de olika länderna. 

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att använda olika sorters kartor.

Du ska få utveckla kunskaper om de viktigaste geografiska namnen i Norden.

Du ska få utveckla din förmåga att göra jämförelser mellan olika nordiska länders natur och hur människor lever där.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna på att använda kartboken och olika sorters kartor som finns i den. VI kommer att träna på viktiga geografiska namn i  Norden. 

Du kommer att få lära dig om naturen och hur människor lever i de olika nordiska länderna. Vi kommer att läsa faktatexter, titta på filmer och bilder samt skriva.

Vi kommer att träna på att hitta likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Detta kommer vi att göra tillsammans genom att diskutera och enskilt.

Ditt arbete kommer att redovisa i ett häfte om "Norden".

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

Vi kommer att bedöma hur du kan använda olika sorters kartor. Vi kommer att bedöma dina kunskaper om de viktigaste geografiska namnen i Norden. Vi kommer att bedöma din förmåga att göra jämförelser mellan naturen i de olika länderna och hur människor lever i de nordiska länderna.

Hur ska det bedömas?

Vi kommer att titta på hur du använder och förstår olika sorters kartor. Detta kan du visa skriftligt och/eller muntligt. Vi kommer att titta på kartorna du har gjort i ditt arbete om Norden för att se att du tränat på de viktigaste geografiska namnen. Vi kommer att läsa texterna du skrivit om de nordiska länderna. Vi kommer också att bedöma om du kan göra jämförelser emellan länderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: