Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattning av artikel

Skapad 2016-10-11 10:44 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Referat/sammanfattning av artikel i Illustrerad Vetenskap

Uppgifter

  • Referat Illustrerad vetenskap

Matriser

Sve
Sammanfattning av artikel i illustrerad vetenskap

Betygskriiterier för sammanfattning av artikel i illustrerad vetenskap

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa, reflektera och sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över enkla sammanfattningar av texter
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
Skriva
samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
...samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
...samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Citat och referat
I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat - och referatteknik.
I sitt arbete tillämpar eleven regler för citat - och referatteknik. Du använder dig av tydliga referatmarkörer.
I sitt arbete tillämpar eleven regler för citat - och referatteknik. Du varierar dina referatmarkörer.
Skriva
Kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
Kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och delvis välformulerat.
Kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: