👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Samling Vind 21-22

Skapad 2016-10-11 13:34 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 5 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Under samlingen startar vi upp dagen tillsammans i klassen. Vi tränar många olika förmågor inom många olika ämnesområden.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Syftet med samlingen är att ge eleverna möjlighet att träna sin kommunikationsförmåga i olika sammanhang och situationer och på detta vis bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet samt att träna elevernas förmåga att ta emot och tolka kommunikation för att på så vis ge dem förutsättningar för att utveckla sin förståelse för omvärlden. Aktiviteten syftar även till att eleverna ska få träna sig i turtagning och på att lyssna på varandra samt att träna på begrepp gällande tid, veckodag, vad som ska hända under skoldagen samt att uppmärksamma högtider och traditioner.

Centralt innehåll 

Tidsuppfattning

Återkommande mönster i naturen  t ex dygn, årstider, vädertyper.

Metoder och strategier för att påverka situationer.

Kommunikation i olika sammanhang

Kroppspråk, tecken, tal.

Kommunikationsverktyg.

Tolka kommunikativa utryck,

Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer  så som turtagning, initiera, upprätthålla och avsluta samspel och samtal.

Högtider och traditioner

Aktuella begrepp

 

 

Arbetssätt

Vi arbetar med:

Talat språk och ljud

Sånger

Känselmaterial

Doft

Tecken och taktila tecken

Big-Mack

Bilder, taktila bilder. 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

visar igenkänning under samlingens olika moment.

deltar i att ringa i klockan.

deltar i kommunikation och samspel när du använder ljud, tecken, kroppsspråk och mimik under samlingen 

deltar i turtagning under presentationsrundan

deltar i att använda kommunikationsverktyg när du spelar din sång för klasskamraterna

genom syn, känsel, luktsinne, eller hörsel deltar i att uppmärksamma vilken veckodag det är

deltar i att uppmärksamma eventuella högtider genom att använda din syn, hörsel eller känsel.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9