Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallandssöm åk 9, läsår 2017/18

Skapad 2016-10-11 13:42 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du ska känna till och prova på att brodera Hallandssöm.
Grundskola 9 Slöjd
Vi kommer att lära oss om Hallandssöm och dess lokala historia. Ni ska bara testa att brodera hallandssöm - inget tvång att göra ett stort arbete.

Innehåll

Syfte och mål

Du ska kunna:

- känna till historia om vår egen landskapssöm.

- känna till grunderna och känna igen mönstren i hallandssöm.

- prova på att brodera.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och din arbetsplats.

- din förmåga att lyssna till instruktioner och jobba efter dem.

- att du skriver en utförlig dokumentation om ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

- genomgång av Hallandssöm och dess lokala historia.

- titta i böcker och studera de olika mönstren och broderiteknikerna.

- prova själv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kopia av Kopia av CÄ-Gruppens Slöjdmatris, 7-9 (24-10-2012)

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda handverktyg, redskap, verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Välja handlingsalternativ
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Motivera utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motveringar till sina val.

3. Förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation och värdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: