Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-10-11 15:05 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Historia
Medeltiden i Sverige och Norden

Det här arbetsområdet handlar om medeltiden. Du kommer bl.a att få kunskaper om hur samhället förändrades och vilka konsekvenser det fick för människornas levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Däri­ genom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav

Jag kommer att titta på dina kunskaper om viktiga händelser, begrepp och personer på medeltiden. 

Du kan visa på spår från medeltiden som vi kan se idag. 

Detta kommer vi att jobba med

Du kommer bl.a att få lära dig om

 • hur Sverige blev ett rike, ledd av en regent
 • hur handeln ökade mellan länderna och vilka konsekvenser det fick för Sverige
 • hur det var att leva på medeltiden för olika grupper i samhället
 • hur folk delades in i olika stånd
 • hur allmänna lagar och regler stiftas
 • betydelsefulla personer som Birger Jarl, Magnus Eriksson, Drottning Margareta och Den heliga Birgitta,
 • kristendomens införande i Norden.

Målen för undervisningen.

När vi är klara med detta arbetsområdet ska du

 • ha kunskaper om hur det gick till när Sverige bildades och blev ett rike
 • ha kunskaper om personer som var betydelsefulla för rikets enande
 • samtala om och diskutera hur samhället förändrades och hur  dessa förändringar inverkade på människors liv
 • ge exempel på hur människors möten  med andra kulturer på medeltiden påverkat den tid vi lever i idag

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • dina kunskaper om hur hur det gick till när Sverige bildades och blev ett rike
 • dina kunskaper om händelser och personer som var betydelsefulla för rikets enande
 • dina kunskaper om hur samhället förändrades och hur dessa förändringar inverkade på människors liv
 • dina kunskaper om hur människors möten med andra kulturer under medeltiden påverkar den tid vi lever i idag.Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: