👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 3 Historia Istiden

Skapad 2016-10-11 16:32 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vad menas med begreppet "istiden"? Hur såg naturen och livsförhållandena ut på jorden då? När och hur upphörde istiden? Har det funnits flera istider? Kan vi idag se spår från istiden? Det är några av de frågor vi ska söka svar på i detta arbetsområde.
Grundskola 3 Historia SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Vad menas med begreppet "istiden"? Hur såg naturen och livsförhållandena ut på jorden då? När och hur upphörde istiden? Har det funnits flera istider? Kan vi idag se spår från istiden? Det är några av de frågor vi ska söka svar på i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Konkreta mål

Eleverna ska:

-känna till att istiden har funnits, när den senaste istiden ägde rum och hur den har satt sina spår i naturen, i form av t.ex rundhällar, isräfflor, rullstensåsar, flyttblock och jättegrytor.

-känna till att isen tryckte ner jordskropan och att vi har haft en landhöjning sedan isen smält bort.

-känna till att det började växa mossa, lavar, gräs och småbuskar sedan isen smält bort.

-känna till att människor (stenåldersmänniskor) började befolka norden när isen smälte bort och att de då fick sin föda genom jakt och fiska.

Arbetssätt

-Läsa texter tillsammans där eleverna får arbeta med frågor/arbetsblad.

-Se filmer där eleverna där vi diskuterar tillsammans.

-Skriva gemensamma faktatexter om istiden.

-Tala om och besöka platser i närheten som har spår från istiden.

-Dokumentation i form av text och bild

 

Bedömning

- Din förmåga att kunna beskriva istiden med hjälp av de viktiga geografiska begreppen vi har gått igenom.

- Din förmåga att kunna namnge olika spår/lämningar från istiden samt hur dessa bildats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3