Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd Åk 8: Min spegel

Skapad 2016-10-12 10:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Gör en spegel som följer dig genom livet! Tänk dig att den kommer att hänga i ditt hem även om 50 år. Målet är att den ska säga något om dig, påminna dig om vem du var eller ville bli som 14/15-åring.

Innehåll

ARBETSGÅNG

I  det här arbetsområdet kommer du att göra en spegel. Därvid kommer du att bekanta dig med olika traditionella sammanfogningstekniker som bladning, gering och tappning

 En viktig del av arbetet är att hitta ett personligt tema som gör din spegel till något mer än en spegel. Detta personliga tema kan ta sig uttryck direkt i ramens form, eller genom principen Lägga till eller Ta bort. Du kan ju t ex bygga en helt vanlig rektangulär ram som du förser med olika dekorationer, t ex utsågade i plywood. (se exemplet ovan)

 Under arbetet kommer du att träna dig i att reflektera över din arbetsprocess genom att berätta VAD du gör, HUR det går och VARFÖR du gör som du gör. När din spegel är klar skriver du en slututvärdering.

 

 lututvärdering - Instruktion

Nu är din spegel färdig (eller nästintill färdig). Nu är det dags att jämföra den ursprungliga idén med det färdiga resultatet.

 1. Berätta om din ursprungliga idé och varifrån du hämtat inspiration. Förklara varför du valde denna idé och inte någon annan. För nog hade du andra idéer att jämföra med. Om du inte hade någon klart formulerad idé så är det lika bra att erkänna det. Idéer kan faktiskt komma under arbetets gång. Berätta hur det var för dig!
 2. Även om du hade en klar idé från början, kanske det har hänt saker under resans gång. Blev spegeln som du tänkt dig, eller har du gjort ändringar, eller kanske tvingats göra ändringar i designen. Förklara! Har du kanske fått ny inspiration under arbetets gång?
 3. Berätta om hur du tillverkade din spegel. Berätta inte om allt utan fördjupa dig i några arbetsmoment. Hur gjorde du? Vad är viktigt att tänka på för att lyckas? Hur gick det för dig? Vilka problem stötte du på? Kunde du lösa dem själv eller fick du hjälp? Försök att använda rätt slöjdtermer så att man förstår vad du menar!
 4. Hur bedömer du det färdiga resultatet? Vad är du nöjd med? Förklara. Vad är du mindre nöjd med? Förklara. Om du har mycket kvar, försök att berätta vad som återstår att göra och hur mycket tid du bedömer att du skulle behöva.
 5. Hur bedömer du din egen arbetsinsats? Har du gjort ditt allra bästa? Eller finns saker att förbättra? Om du fick genomföra samma projekt en gång till, vad skulle du då göra annorlunda, och varför?

 

Nedan finner du länkar till några olika instruktionsfilmer som jag gjort för detta projekt:

 

Instruktion 1. Såga i geringsåg. Flera bitar.

https://www.youtube.com/watch?v=xC1Hqrb4qPI&index=5&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&t=112s

 

 Instruktion 2 Såga i geringsåg. Längre bitar.

https://www.youtube.com/watch?v=VMkcvyU0ojg&index=2&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc

 

Instruktion 3. Bladning

https://www.youtube.com/watch?v=59IuXnT_0X4&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&index=1

 

Instruktion 4. Provspänna en gering

https://www.youtube.com/watch?v=PygMSImbMHA&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&index=4

 

Instruktion 5. Justering i slipmaskin

https://www.youtube.com/watch?v=2NwBKgI8oj8&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&index=3

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • Utvärdering av Min Spegel

 • Utvärdering av Min spegel

 • Idéarbete Spegel

 • Idéarbete Spegel

 • Utvärdering av projektet Min spegel

 • Utvärdering av projektet Min spegel

Matriser

Sl
Min spegel

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Utveckla idéer
Hur du utvecklar idéer, dvs hur du får/söker inspiration och utifrån denna kommer på, presenterar och motiverar valet av idé. Bedömningen baseras på vad du skriver, skissar och ritar
Skolverket skriver: Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Skolverket skriver: Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Skolverket skriver: Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Skicklighet
dvs hur du hanterar verktyg, redskap och maskiner. Detta bedöms under lektionerna genom observation, samt genom observation av den färdiga produkten
Skolverket skriver: I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Skolverket skriver: I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Skolverket skriver: I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjdföremålets kvalitet
dvs hur välutvecklad och välgjord den färdiga produkten är. Detta bedöms genom observation av det färdiga slöjdföremålet.
Skolverket skriver: Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Skolverket skriver: Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Skolverket skriver: Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material…
Initiativ
Initiativ Din förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt Bedömningen baseras på observation under lektionerna
Skolverket skriver: Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Skolverket skriver: Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Skolverket skriver: Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Hur du reflekterar över din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Bedömningen baseras på vad du skriver.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Skolverket skriver: Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Skolverket skriver: Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Motivera val
Hur du förklarar dina olika val. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver.
Skolverket skriver: Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Skolverket skriver: Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Skolverket skriver: Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: