Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mon€y

Skapad 2016-10-12 11:30 i Västerholm Grundskolor
Under sammanlagt fem veckor kommer du att arbeta kring temat pengar i engelskan. Upplägget för området är kommunikativt; vitsen med att lära sig ett språk är att kunna använda det på olika sätt - att kommunicera. Så fokus kommer att ligga på att du ska få träna på och utveckla din förmåga att läsa, lyssna, tala och skriva på engelska. Det är viktigt att du försöker att uttrycka dig på engelska, att du har en egen motivation. Då kan du utvecklas och jag har något att bedöma. Sen får du självklart göra fel, det gör man i sjuan. Så satsa och tillåt dig själv att göra fel!
Grundskola 7 Engelska
Syftet med detta första område för dig i engelskan i åk sju är att ge dig möjlighet att träna på och visa alla basförmågor i ämnet; läsa, tala, skriva och lyssna. Innehållet i området är tema: pengar. Materialet är mestadels läroboken - "Good Stuff" 7. Arbetsspråket i klassrummet kommer att vara engelska; så lär du dig ett främmande språk bäst. Du lär dig nya ord och ny grammatik genom att lyssna och läsa. Du utvecklar din förmåga att prata och skriva genom att göra det och göra det ofta. Vi kommer att jobba med detta till och med vecka 45 (veckan efter höstlovet). Då ska ni även lämna in en skriftlig uppgift.

Innehåll

Innehåll och redovisningsform


Du kommer att läsa och lyssna på följande texter/berättelser:

"Traveling around Florida"

"Catching the tube"

"Money, Money, Money"

"Pocket Money"

"Bargain Bike"

"The Lucky Penny"

Målet är att klara av två kapitlar i veckan (2 lektioner). Ibland kan det hända att vi behöver 3 lektioner. Vi jobbar med texterna i Text Book och uppgidterna i Work Book. Varje vecka får ni veta vilka uppgifter i WB som skall göras (ibland hoppar vi över uppgifter). 


Redovisningsformer:

* Samtal kring berättelser och texter i liten grupp och helklass. Löpande under lektionstid och vid läxförhör. OBS! Det är viktigt att du är muntligt aktiv; då visar du din hör- och läsförståelse och din muntliga förmåga.

* Diskussioner i liten grupp och helklass om pengar


 * Skrivuppgifter och hörförståelse övningar. 


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav tema:pengar 7A, 7D v. 37- 40 2013

Engelska : matris

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga:
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att väl- grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Strategier för läs- och hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva Tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga och skriftliga fram- ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva och tala
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam- manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Strategier för att tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: