👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basnäringar och hållbar utveckling v.2-6

Skapad 2016-10-12 15:57 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta tema behandlar resurser och näringar.
Grundskola 8 Geografi
Vilka naturresurser utnyttjar du? Kan man använda en naturresurs och ändå ha den kvar? Varifrån får vi all energi? Får dina barnbarn en bra miljö? Varifrån kommer maten på din tallrik? Vem tillverkar alla saker vi behöver? Resa, handla och transportera - hur fungerar det egentligen?

Innehåll

Material

Hemsidor

 • SO-rummet
 • NE.se
 • Globalis
 • WWF

Böcker

 • Geografi 7-9 av Jan Wiklund och Karin Wakeham

Genomgångar

 • Keynote
 • Film

Glöm inte att föra egna anteckningar under genomgångarna och filmerna.

Hur ska vi jobba med avsnittet?

Vi kommer att ha olika genomgångar och arbeta med material på egen hand. Vi gör under kursen en fotavtrycksanalys och hur vi påverkar vår planet. Vi undersöker sedan vilka val vi kan göra och på vilket sätt våra val påverkar vår planet.

 

När vi har arbetat klart med detta område ska du ska ha kännedom om:

- och kunna diskutera geografiska begrepp t.ex. basresurs och basnäring

- hur klimatförändringar kan påverka våra livsförutsättningar.

- hur ett lands resurser påverkar människors förutsättningar bl.a vad gäller försörjning.

- var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

- förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Uppgifter

 • Genomgången - Underlag

 • Frågor att besvara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9