Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2016-10-12 16:29 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska få träna på att hålla presentationer på engelska och genom det utveckla din förmåga att göra dig förstådd, finna olika strategier för att berätta det du vill säga samt öka ditt ordförråd.

Innehåll

Du ska göra en presentation om ett engelsktalande land.


- Samla först fakta - använd både böcker och internet. Skriv ner de källor du använder. 
- Bestäm ordningen, i vilken tur ska allt på redovisningen komma?
- Om du vill, gör en keynote/powerpoint/google-presentation du kan visa vid redovisningen.
- Börja träna, glöm inte att ta tiden på dig själv och se om du kan förlänga din presentation från gång till gång.

- När du närmar dig slutet av ditt tränande, be en kompis att lyssna och ge dig respons på hur du kan utvecklas.

OBS - glöm inte att redovisningen måste innehålla en del där du jämför hur det är att leva i det land du valt, jämfört med Sverige. Vilka likheter/skillnader ser du?

På den sista delen av redovisningen (t ex sista sidan på din Keynote om du väljer det) vill jag att du anger de källor där du hämtat din information.

 

Titta gärna på matrisen så du vet 1) vad som bedöms 2) vad du kan göra för att utvecklas

Lycka till! Det ska bli kul att få lyssna på alla redovisningar.

Matriser

En
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Manus
Du har nästan hela texten framför dig. Du är helt beroende av ditt manus.
Du har en renskriven text framför dig och försök till stödord. Du läser innantill och tittar inte upp.
Du har bearbetat ditt manus/dina manuskort som nu innehåller stödord och nyckelmeningar. Du behöver fortfarande läsa innantill, men tittar upp ibland.
Du kan hantera manuskort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du berättar fritt och självständigt och använder manus på ett ledigt sätt.
Uttal och intonation
Du uttalar flera av orden så att man inte förstår vad du menar.
Du klarar enkla uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Du uttalar orden korrekt och har god intonation.
Ordförråd
Du har brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig förstådd även om du ibland saknar vissa vanliga ord.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: