👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 17 åk 5 Textilslöjd, Pennskrin MF/MB.Ej avslutat!

Skapad 2016-10-12 18:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Textilslöjd, Pennskrin, åk 5.
Grundskola 5 Slöjd
Textilslöjd, Pennskrin Ht-2017

Innehåll

Pennskrin

Mål för elev

 

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

Innehåll

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 

Genomförande

 1. Grupparbete där alla i gruppen ska tillverka varsitt pennskrin genom att samarbeta och hjälpa varandra.
 2. Följa skrivna instruktioner.
 3. Träna på att använda symaskinen.
 4. Sy fast en dragkedja.
 5. Arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att fördjupa kunskapen att arbete med symaskin för att tillverka ett föremål.
 6. Utvärdera tillsammans i arbetsgruppen och sedan slutligen för alla i klassen.

Bedömning

 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Matriser

Sl
Textilslöjd, Pennskrin, Ht 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett ENKELT och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven kan på ett UTVECKLAT och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGTsätt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.