Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion kap. 1 Alfa

Skapad 2016-10-12 18:52 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet får du arbeta med tal i talområdet 0-10 000. Du får också träna på att läsa av en tallinje, avrunda och att räkna addition och subtraktion med både huvudräkning och algoritm.

Innehåll

Arbetsområde:

Addition och subtraktion i talområdet 0-10 000.

 

Konkreta mål:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kunna pricka i tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkning och algoritm

Bedömning:

Jag kommer i ett test i slutet av arbetsområdet bedöma din förmåga att:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • kunna pricka i tal på en tallinje och avrunda tal
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkning och algoritm

 

Undervisning:

 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, spela spel, träna huvudräkning på olika sätt, arbeta med uppgifter på ett till två steg inom varje del av kapitel 1. Vi kommer dessutom träna problemlösning enskilt och i par och på slutet göra en diagnos och ett test där du kan visa dina kunskaper. 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: