👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent - Årskurs 7 VT 2018

Skapad 2016-10-13 09:30 i Vallonskolan Östhammar
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med bråk och procent. Kapitel 3 i Vektor.

Innehåll

I det här området kommer du som elev att lära dig om vad bråk och procent är. Vi kommer förkorta och förlänga bråk. Räkna med addition och subtraktion av bråk. Beräkna delen av bråk. När vi räknar med procent kommer vi bland annat jobba med att beräkna delen och det hela.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

 

Uppgifter

  • Kolla om jag fattat läxa - delen av

  • Exit ticket - förkorta och förlänga bråk

  • Exit ticket - addition och subtraktion av bråk

  • Exit ticket - delen av

  • Exit ticket - räkna med procent

  • Prov på bråk och procent

Matriser

Ma
Bråk och procent - Årskurs 7 HT 2016

Nivå 1
Du kan
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
inte helt lösa olika problem eller bedöma rimligheten i ditt svar
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
inte helt de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet . bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, decimalform, förkorta, förlänga, procent.
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
inte helt använda dig av fungerande metoder för att göra enklare beräkningar med de fyra räknesätten utan digitala hjälpmedel inte helt kunna växla mellan bråkform och blandad form Inte helt kunna förlänga och förkorta bråk inte helt kunna beräkna delen och det hela i procent
kunna växla mellan bråkform och blandad form kunna förlänga och förkorta bråk kunna beräkna delen i procent
kunna med säkerhet växla mellan bråkform och blandad form kunna med säkerhet förlänga och förkorta bråk kunna beräkna delen i procent
använda olika metoder för att lösa problem i flera steg. Du motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. geometri, procent, bråk och algebra vid lösning av olika typer av uppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
inte helt förstå en instruktion eller motiverar inte dina förklaringar eller ställer frågor
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
inte helt redovisa dina tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de går att följa.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Ny aspekt