Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Emigration och immigration på 1800-2000-talet

Skapad 2016-10-13 09:56 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet lämnade dryga 1,3 miljoner svenskar sitt hemland för att söka lyckan i Amerika. Anledningarna var många - landet var överbefolkat, det var brist på odlingsmark, religiöst förtryck rådde på sina platser och majoriteten av befolkningen hade en begränsad personlig frihet i hur de skulle leva sina liv. Amerika lockade med fri mark och arbete och verkade ha plats för hur många invånare som helst. Men hur påverkade emigrationen Sverige som land? Och vad hände när de anlände till Amerika? Detta och många andra saker kommer vi att lära oss om i det här temat.

Innehåll

Emigration och immigration från1800- till 2000-talet

I det här temat kommer vi att arbeta med migration under 1800-2000-talet och då specifikt titta på den emigration som skedde till USA från Sverige under 1800-talet, samt de senaste 60 årens flyktingströmningar i världen som gjort att Sverige som land tagit emot många nyanlända från olika kulturer.Vi kommer att försöka förstå hur olika länder påverkas av emigration och immigration och hur saker i det förflutna påverkar oss som lever idag.

Syfte och mål: 

I Historia 1b-kursen ingår att försöka greppa hur förändring sker över tid inom olika områden och vad som är orsaker till och konsekvenser av dem. Det ingår också att se hur händelser i det förflutna påverkar oss som lever idag och skulle kunna påverka i framtiden.

Vad ska vi göra mer specifikt?

 • Vi kommer att lära oss om emigrationen på 1800-talet genom filmer, sk Amerikabrev, genomgångar och grupparbeten. 
 • Vi kommer att arbeta för att förstå olika historiska begrepp och kartlägga orsaker och konsekvenser av utvandringen.
 • Ni kommer att bedriva lite släktforskning i er egen familj
 • Ni kommer i grupp att arbeta med att förstå mer om olika delar av emigrationen och hur Sverige och USA påverkades av den
 • Ni kommer som slutprodukt att reflektera över det ni har lärt er i en fiktig TV-studiosituation där ni i grupp diskuterar en specifik migrantgrupps påverkan på Sverige idag och i framtiden

Slutuppgift - grupp

Du och din grupp ska presentera en migrantgrupp som har kommit till Sverige. Sättet ni gör detta på är valfritt, men ett förslag är att göra ett studioreportage, en studiodebatt, en nyhetsrapportering eller en mini-dokument. Det ni presenterar ska innehålla:

 • Gruppens situation i Sverige idag: Hur många finns i Sverige? Hur, när och varför har de kommit hit? (push- och pullfaktorer!) Sysselsättning idag (jobb, skola etc.)? Hur har det varit för dem att anpassa sig till den svenska kulturen? Vilka positiva effekter kan man se? Vilka utmaningar möter gruppen i Sverige?
 • Gruppens situation i Sverige i framtiden: Hur kommer det att gå för den här gruppen i Sverige i framtiden (20-40 år framåt)? Mot bakgrund av vad vi vet om tidigare migration runt om i världen, t.ex. svenskarna som emigrerade till Amerika - vad kan vi dra för slutsatser om vad migrantgruppen eventuellt står inför i framtiden? Vilka möjligheter ser ni? Vilka utmaningar? Tänk på att luta er på åsikter från gruppen själva, samt nyhetsartiklar som vi studerat och andra texter.

Se länkar nedanför som gäller specifikt för respektive migrantgrupp/grupp!

 

Källor - om konsekvenser av invandringen (positiva och negativa) - att använda för framtidsanalysen:

Min powerpoint från 4 maj: Hur jag bedömer, migration i framtiden etc - klicka här!

 

Dagens Nyheters DN Fokus-artiklar från 2015-16

http://fokus.dn.se/harvardprofessor-ni-maste-inse-att-invandring-kostar/

http://fokus.dn.se/jennifer-hunt-nastan-alla-vinner-pa-invandringen/

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/migrationen-kommer-att-forvandla-en-varmare-planet/

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-sysselsattning--mellan-inrikes-och-utrikes-fodda/

http://paflykt.aftonbladet.se/chapter/det-flyr-de-fran-och-sa-manga-far-stanna-i-sverige/

Övriga källor:

60 minutes om effekter av massinvandringen 2016 i Sverige: https://youtu.be/iF-SjHuOTOM

"Sverige behöver stor invandring för att undvika arbetskraftsbrist": https://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-stor-invandring-for-att-undvika-arbetskraftsbrist

Rapport om Sverige och invandring 2050:

http://www.samfak.gu.se/digitalAssets/1441/1441788_underlagsrapport_5_framtidskommissionen_w.pdf

Om Sveriges framtidens befolkning (SCB): http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolkning-2017-2060/

Peter Springare, polis som uttalat sig om kriminalitet och invandring och Leif GW Perssons respons: http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/i-vardagen-moter-polis-aldrig-majoriteten-av-sveriges-invandrare/

Debattartikel om somaliers svårigheter att integreras i Sverige: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21535264.ab

"Så integrerades Balkanflyktingarna" (som kom hit på 90-talet): https://www.svd.se/sa-integrerades-balkanflyktingarna

"Jämför inte med Balkan-flyktingvågen" https://www.svd.se/jamfor-inte-med-balkaninvandringen

Intervju i Expressen med nationalekonomen Tino Sanandaji som skrivit en aktuell bok, "Massutmaningen", där han sammanställer information om ekonomiska konsekvenser av den senaste tidens massinvandring: http://www.expressen.se/nyheter/tino-sanandaji-sd-var-ett-gang-skansk-trash-med-lag-iq/

Arbetslöshet bland utrikesfödda: https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/integrationen-maste-ga-snabbare_661746.html

Positiva effekter av invandringen: http://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/I-nationens-intresse-%E2%80%93-2015-06-11.pdf

Att arbeta i Sverige, intervju med en polack som arbetar här men bor kvar i Polen:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5861609

Dick Harrisons (historiker) kronologiska översikt över invandringen till Sverige genom tiderna, Populär Historia "Invandringen till Sverige": http://popularhistoria.se/artiklar/invandringen-till-sverige/

 

 

Uppgifter

 • Grupparbete om Amerika-utvandringen

 • Intervjua en nysvensk!

 • Slutuppgift - migration då och nu

 • Släktforskning light

 • Konsekvensanalys i grupp - svensk emigration under 1800-talet

 • Framtid och förändring - gruppuppgift om migrationens inverkan

 • Intervjua en nysvensk

Matriser

His
Emigration och immigration på 1800- och 1900-talet

E
C
A
Att redogöra för förändringsprocesser
Du kan förklara hur en förändringsprocess har skett:
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Att redogöra för orsaker till en förändringsprocess
Du kan förklara orsakerna till varför en förändring har skett på ett sätt som är...
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Att redogöra för konsekvenser till en förändringsprocess
Du kan förklara konsekvenserna av en förändring har skett på ett sätt som är...
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Att se samband mellan dåtid och nutid
Du kan förklara vilka samband som finns mellan händelser förr i tiden och idag. Detta gör du på ett...
...översiktligt sätt med några enkla exempel.
...utförligt sätt där du förklarar och ger flera tydliga exempel
...utförligt och nyanserat sätt där du förklarar, ger flera tydliga exempel och dessutom argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Att se samband mellan dåtid, nutid och framtid
Du kan dra slutsatser om hur händelser i det förflutna liknar eller påverkar händelser i nutiden och vad man kan dra för slutsatser om vilken betydelse detta kan ha för framtiden. Det gör du på ett...
översiktligt sätt med några enkla exempel
...utförligt och välgrundat sätt...
..utförligt, välgrundat och nyanserat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: