Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva referat Ht19

Skapad 2016-10-13 12:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Uttrycka dig i skrift i genren referat samt ge omdömen om texters struktur och innehåll.
Grundskola 9 Svenska
Vecka 34-37

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Formulera dig i skrift
  • Urskilja språkliga strukturer (använda strukturen för referat)

ARBETSSÄTT

Vi går igenom de typiska kännetecknen för referatskrivande och tränar gemensamt på en artikel. Därefter arbetar du enskilt med en artikel som du tilldelats. Denna får du respons på och du ska även ge respons till någon annan (responsen bedöms inte). Utifrån responsen reflekterar du kring vad som kan utvecklas och bearbetar din artikel.

 

BEDÖMNING

I vecka 37 (eventuellt även v.38) arbetar du med en artikel och skriver ett referat av den. Inlämning via Unikum.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller en i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

C

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller en relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

A

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller en väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Uppgifter

  • Inlämning referat

  • Responsfrågor referat

Matriser

Sv
Skriva referat Vt19

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Du skriver ett referat så att läsaren förstår innehållet utan omläsning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
Struktur
Du har en fungerande struktur, t ex att början och slut passar till uppgiften, samt att citat och källhänvisning delvis framgår.
Du har en klar struktur och tydligt fokus på ämnet samt att citat och källhänvisningar framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen. Citat och källhänvisningar är korrekta och fyller en funktion i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: