👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min värld

Skapad 2016-10-13 13:53 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Bild
Du ska skapa tre olika bilder i tre olika tekniker som vart och ett beskriver vem du är och vad som är viktigt för dig. Fundera över hur du ser på dig själv, hur andra ser på dig, vilka intressen du har, vad du står för, vad som är viktigt för dig osv.

Innehåll

HUR?

Du ska i detta arbetet kunna planera, genomföra och presentera ett arbete där dina tankar om dig själv synliggörs på ett tydligt sätt. Du ska göra tre olika bilder i tre olika tekniker som visar olika sidor av dig. Det du tycker sammanfattar dig på ett tydligt sätt. Tanken är inte att du ska teckna av dig själv som ett klassiskt porträtt -utan göra bilder som speglar dig och din personlighet. Alltså bilder som visar saker som är viktiga för dig.

I arbetet kommer du att få visa hur bra du hanterar de tekniker du valt att arbeta med, att du kan lösa problem som uppstår på ett kreativt sätt och att du har ett tydligt bildspråk däe bild och text samverkar på ett genomtänkt sätt. (om du väljer att arbeta med både bild och text). En del av arbetet handlar också om att arbeta självständigt och kunna ta passande beslut. Alla dessa delar ingår sedan i bedömningen av ditt arbete. (se matrisen). Tänk på att varje bild ska vara genomarbetad!

TID? Du har sex lektioner på dig. (Tänk ca 2 lektioner/bild)

Förslag på tekniker:

Teckning, målning (akvarell, färgpennor, akvarellfärgpennor, oljepastell, akryl, gouache), collage, montage, blandteknik, foto, digital redigering (lagliga bilder endast), film, animering, skulptur (lera, gips, ståltråd, papier mache, mm).

 

Inspiration:

1. Carolina Falkholt: svensk graffitikonstnär som här har gjort en bild om yttrandefrihet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Carolina_Falkholt#/media/File:Carolinafalkholt_alingsas_yttrandefrihet_2012.jpg

2. Cindy Sherman: amerikansk konstnär/fotograf som arbetar med självporträtt. Hon arbetar mycket med scenografi och utklädnad, och visar olika roller/sidor man kan ha.

http://www.artnet.com/artists/cindy-sherman/

3. Sadegh Tirafkan: samtida konstnär från Iran som arbetat med viktiga teman om identitet, manlighet-kvinnlighet, kultur, religion och historia.

http://payvand.com/blog/files/2009/11/Sadegh-Tirafkan-loss-of-our-identity-series.jpg

 

Arbetsgång:

1. Börja med att planera ditt arbete genom att brainstorma och ta reda på hur du vill visa upp vem du är och vad som är viktigt för dig. Skissa gärna olika förslag och bestäm sedan hur du vill genomföra uppgiften. Svara sedan på följande:

 • Vad har du tänkt arbeta med för innehåll i dina tre bilder?
 • Varför har du valt just dessa? (Varför är detta viktigt för dig?)
 • Hur har du tänkt arbeta?
 • Hur ska du tydliggöra ditt budskap?
 • Vilka tre tekniker ska du använda?

2. Nu är det dags att börja med ditt eget bildarbete. 

Tänk på att en text kan behövas för att ditt budskaps tydliggöras på bästa sätt. (En text kan vara allt ifrån ett citat, en rubrik, en dikt, en egen åsikt, låttext, etc.) Tänk då på att en del av arbetet handlar om hur du arbetar med layout av text och bild, alltså hur du använder text och bild på ett snyggt och effektivt sätt. Hur de samverkar med varandra. Detta är dock ett bildarbete där bilden ska vara det som står i fokus. Inte texten. Men budskapet ska vara tydligt!

En annan viktig del är svårighetsgraden på ditt arbete. Välj tekniker och metoder smart!

3. Utvärdering av arbetet:

 •  Vad gick bra? -varför?
 • Vad gick mindre bra? -varför?
 • Hur gjorde du för att tydliggöra ditt budskap i respektive bild?
 • Vilka tekniker valde du?
 • Tänk på att utvärdera alla dina tre bilder var för sig.
 • Hur hänger dina bilder ihop med varandra?

Matriser

Bl
Bild kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och välja handlingsalternativ
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om arbetsprocessen
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.