Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoprofil

Skapad 2016-10-14 08:24 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Elevarbete kring kost, hälsa och motion.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa Hem- och konsumentkunskap
Du arbetar som hälsoexpert för tidskriften ”Hälsa i Solvik!” Där har du en egen frågespalt där du svarar på frågor om hur människor kan förbättra sin hälsa genom att äta rätt och motionera.

Innehåll

I uppgiften finns det olika personer med olika bakgrund och åldrar. Deras relation till idrott, hälsa och motion varierar. Du ska välja två personer med olika bakgrund och ålder och redogöra för varför du valt den typen av motion och kostförslag för just den personen. Tänk på att utveckla och motivera ditt svar baserat på de kunskaper du har.

Matriser

Hkk Idh
Hälsoprofil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta och förståelse
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
Jag presenterar ingen eller mycket lite fakta Jag visar lite eller ingen förståelse för de fakta som presenteras
Jag presenterar delvis korrekta fakta utan att reflektera och utan sammanhang. Jag visar att jag har en viss förståelse för de fakta som presenteras.
Jag presenterar huvudsakligen korrekta fakta på ett bra och strukturerat sätt. Jag drar vissa slutsatser och kan beskriva en del samband.
Jag visar mycket god förståelse för de fakta som presenteras, samt gör reflektioner och jämförelser, och hittar samband, t ex historiska sådana
Hälsa och Livsstil
Kunskapskrav: Hälsa & reflektera åk 9
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
Jag kan inte berätta särskilt mycket om hur man ska äta och motionera för att må bra. Jag har inte gjort en hel matsedel med frukost, lunch , middag och mellanmål för en hel vecka. Jag har inte gjort träningsprogram för en hel vecka. Jag har inte gjort uppgiften för två personer.
Jag kan berätta hur de personer jag har valt ska äta och motionera för att må bra. Jag har gjort förslag på matsedel för en hel vecka för båda personerna. Jag har i mina svar visat kunskaper om näringsämnen. Jag har gjort ett träningsprogram för en hel vecka för båda personerna.
Jag kan förklara med hjälp av fakta om mat och näring varför var och en av personerna ska äta den mat jag föreslår. Jag berättar också i mina svar vilka näringsämnen som finns i den mat jag föreslår. Jag kan också förklara med hjälp av fakta om motion varför var och en av personerna ska motionera på det sätt jag föreslår.
Jag ger förslag på alternativa maträtter och förklarar fördelar och nackdelar med olika slags mat. Jag berättar också vad de olika näringsämnena i maten jag föreslår har för funktioner i kroppen, vad den behöver dem till. Jag ger förslag på alternativa träningsformer och förklarar fördelar och nackdelar med olika slags motion.
Värdera
  • Hkk  7-9
  • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: