Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga drömvär(l)den

Skapad 2016-10-14 13:38 i Alprosen Haninge
Vi arbetar med skogen på olika sätt; dels genom att barnen ska utveckla sin motorik genom att ta sig upp för backar och stenar. Dels genom att upptäcka naturen så som skogen ser ut på hösten med alla fina löv. Vi arbetar med djuren som bor i skogen.
Förskola
Projekt Drömvär(l) är ett kommungemensamt projekt. Vi har valt att arbeta med Hållbarhet, Naturkunskap och Naturvetenskapliga fenomen på vår enhet. Vi undersöker naturen både ute och inne.

Innehåll

Mål från styrdokument

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

 Vi ser att dessa mål passar in i de kategorier vi valt att jobba med i år: Hållbarhet, Naturkunskap och Naturvetenskapliga fenomen. Vi vill att barnen ska få en relation till Naturen och Djuren. Att de skapa ett intresse för Naturkunskap och en vilja att värna om vår natur. Utifrån observationer har vi upptäckt att barnen uppmärksammat den förändring som sker nu genom årstidsväxlingen sommar till höst.  De visar intresse för  t ex löv, pinnar,svampar och  djur som sniglar och maskar..   

Vi kommer att arbeta med skogen på olika sätt; dels att de får utforska i skogen och dels genom att vi tar med oss material tillbaka till förskolan för skapande verksamhet. Vi kommer även att uppmärksamma skogens djur genom sånger, ramsor och bilder.

Vi ser även att barnen utmanas i motorik och Teknik, bygg och konstruktion genom att använda ex fallna träd som gungbrädor. Eller att få pinnarna på kojbygget att stå kvar.

 

 Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Vill utmana sig själv motoriskt i skogen
 • Visar nyfikenhet för naturen och vill utforska stubbar, löv och grenar till exempel
 • Samarbetar eller kommer med egna hypoteser.

 

 

Arbetssätt och metoder:

Vistelser i skogen/Utomhus

Skapande verksamhet

Sång och ramsor

IKT

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogerna observerar barnens nyfikenhet och utforskning av skogen och försöker hitta nya utmaningar för dem.  

Vi vill erbjuda dem en mångfald av olika sätt olika tekniker att undersöka ex löv på

Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen.

Vårdnadshavares delaktighet

 Föräldrar och barn fick ett gemensamt uppdrag att leta efter löv med olika färger att ta med på väg till förskolan.

 Vi dokumenterar kontinuerligt och berättar för vårdnadshavarna vad vi gör vid den dagliga kontakten och genom lärloggar i Unikum.

 

 

Litteratur/forskningsanknytning

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée menar att små barn utforskar, undersöker och exprimenterar för att förstå hur världen fungerar (Barn och naturvetenskap-upptäcka, utforska, lära i förskola och skola, 2014) De hävdar också att det både finns skillnader och likheter mellan hur en vetenskapsman och ett barn utforskar naturvetenskap i närmiljön. 

En av förskolans uppgifter är att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Inte enbart för att barn har behov av rörelse utan för att det är viktigt för barnens totala utveckling. (Grindberg och Jagtöien, Barn i rörelse (2000)

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Vi arbetar vidare med löven v. 41-42

 • fortsättning Skog mars

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: