👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Geografi Norden åk 4-5

Skapad 2016-10-15 15:34 i Skyttorps skola Uppsala
Arbeta med Nordens länder.
Grundskola F – 5 Geografi
Vi kommer arbeta med Norden och tillsammans lära oss mer om de nordiska länder. Detta gör vi genom att arbeta med faktatexter samt följa Holger Nilsson i Geografens Testamente (Norden).

Innehåll

Kunskapskrav - Vad ska vi lära oss?

 Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Kunna använda och förstå kartor.
 • Kunna Nordens länder och var de ligger på kartan. 
 • Kunna huvudstäderna samt några andra städer i respektive land.
 • Känna till Nordens länders flaggor.
 • Känna till namn på vatten och berg i respektive land.
 • Känna till de olika naturtyperna i Norden.
 • Känna till de olika ländernas naturtillgångar, industrier, näringsliv och turism.

Undervisning och bedömning - Hur ska vi lära oss detta?

I undervisningen kommer du att:

 • Läsa fakta i faktaböcker 
 • Använda kartbok
 • Se filmer från serien Geografens testamente (Norden) samt andra filmer som berör arbetsområdet.
 • Arbeta med arbetsblad baserat på filmer från Geografens testamente.
 • Använda dator för att hitta information om de olika nordiska länder på internet.
 • Arbeta i grupp och enskilt.

 

 Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån:

 • Ditt deltagande under lektionerna - hur aktiv du är.
 • Ditt deltagande och prestation i både gruppuppgifter och enskilt arbete.
 • Din prestation i skrivuppgifter och på ett mindre skriftligt förhör

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
SO Geografi Norden

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kartor- Källor
Jag kan inte använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden.
Jag kan använda kartor och andra källor med säkerhet för att undersöka omvärlden.
Jag kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt och med säkerhet för att undersöka omvärlden.
Geografiska namn.
Jag har inte baskunskaper om geografiska namn i Norden såsom länder och huvudstäder.
Jag har goda kunskaper om geografiska namn i Norden såsom länder och huvudstäder.
Jag har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Norden såsom länder och huvudstäder.
Läge på Nordens länder
Jag kan inte placera ut Nordens länder på en karta.
Jag kan placera ut några av Nordens länder på en karta.
Jag kan med säkerhet placera ut Nordens alla länder på en karta.
Läge på Nordens hav och sjöar
Jag kan inte placera ut Nordens hav och sjöar på en karta.
Jag kan placera ut några av Nordens hav och sjöar på en karta.
Jag kan med säkerhet placera ut Nordens alla hav och sjöar på en karta.
Ämnesspecifika begrepp
Jag har inte en förståelse för de grundläggande begreppen i arbetsområdet. Såsom väderstreck, ebb och flod.
Jag har god förståelse för begreppen i arbetsområdet. Såsom väderstreck, ebb, flod, golfströmmen, fjord och klimat.
Jag har mycket god förståelse för begreppen i arbetsområdet. Såsom väderstreck, ebb, flod, golfströmmen, fjord, klimat, väder, nederbörd, tematisk och topografisk karta, latitud, longitud.
Export - Import
Jag har inte en förståelse för de viktigaste export och importvarorna i Norden.
Jag har god förståelse för de viktigaste export och importvarorna i Norden.
Jag har mycket god förståelse för de viktigaste export och importvarorna i Norden.
Naturtyper
Jag har inte en förståelse för olika naturtyper i Norden såsom slätter, berg, skog, sjöar, öar.
Jag har en god förståelse för olika naturtyper i Norden såsom slätter, berg, skog, sjöar, öar.
Jag har en mycket god förståelse för olika naturtyper i Norden såsom slätter, berg, skog, sjöar, öar.