Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2016-10-16 20:17 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion mellan 1-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Du kommer att träna de grundläggande begreppen genom att jobba konkret och praktiskt,  spela spel, leka lekar, arbeta inne och ute, arbeta med arbetsblad och arbeta digitalt.

Du tränar addition och subtraktion på olika sätt.

Du kommer att träna på att förstå vad likhetstecknet betyder samt Större än > mindre än <.

Du kommer att prata matematik och träna på att tala om hur du tänker och hur och vilken metod du väljer ,när du löser matematikproblem.

Du kommer att träna din förmåga att lösa matematiska problem samt se mönster och samband.

Undervisning:

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Större än > mindre än <

Begreppen fler än, färre än

Addition och subtraktion  inom talområdet 1-10.

Dubbelt och hälften, hel och halv och par.

 

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Geometri

Mönster

Sortering

Målet med undervisningen

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-10

Att förstå likhetstecknets betydelse.

Att förstå räknesätten additions och subtraktions egenskaper. 

Att kunna de grundläggande geometriska formerna.

Att hitta strategier för problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägsta nivå, mellannivå
-----
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
-----
-----
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 1 (Alt. 1)

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Antal (1)
Lägsta nivå
-----
-----
Antal (3)
Lägsta nivå
-----
-----
Talraden (före/efter)
Alla nivåer
Talföljd
Mellannivå, högre nivå
-----
Tallinje
Mellannivå, högre nivå
-----
Storleksordna tal
Alla nivåer
Dela upp tal
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Addition
Lägre nivå, mellannivå
-----
Beräkna: Subtraktion
Mellannivå
-----
-----
Likhetstecknet: Addition
Mellannivå, högre nivå
-----
Likhetstecknet: Subtraktion
Högre nivå
-----
-----
Beräkna multiplikation
Högre nivå
-----
-----
Problemlösning
Högre nivå
-----
-----
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: