👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 4

Skapad 2016-10-17 10:47 i Danmarks skola Uppsala
Biologi, fysik och kemi
Grundskola 4 Biologi Kemi Fysik
I biologi kommer vi att följa naturens årstidsväxlingar och titta på hur djur och växter anpassat sig. Vi kommer att titta lite närmare på ekosystemet skogen. Fysiken tar oss med till studier inom värme, kyla och väder. Inom kemin tar vi oss en titt på vattenmolekylen och lär oss om vatten och luft.

Innehåll

Biologi

Skogen

När du arbetat med det här området ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Naturen på hösten

När du arbetat med det här området ska du:

 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • veta varför löven ändrar färg.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Naturen på vintern

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern.
 • ge exempel på hur olika växter klarar vintern.
 • förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.

Vår och sommar

När du arbetat med det här området ska du kunna:

 • namnen några vanliga blommor.
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Fysik

Värme, kyla och väder

När du arbetat med det här området ska du:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Kemi

Vatten och luft

När du arbetat med det här området ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Blandningar och lösningar

När du arbetat med det här området ska du:

 • kunna förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning
 • kunna ge exempel på några ämnen som löser sig i vatten
 • kunna ge exempel på olika metoder för att separera blandningar och lösningar 
 • kunna förklara vad ett lösningsmedel är

Vardagskemi

 • När du arbetat med det här området ska du:

 • kunna förklara hur man kan förvara mat så att det håller så länge som möjligt
 • kunna ge exempel på några vanliga kemiska reaktioner som sker i köket
 • känna igen några vanliga varningssymboler, kunna berätta vad de betyder och varför de finns
 • känna till de vanligaste näringsämnena och veta i vilka råvaror dessa finns
 •  

Arbetssätt

Vi läser, skriver, ritar/målar, undersöker, experimenterar, kollar på filmer, arbetar i grupp samt redovisar både muntligt och skriftligt.

 

I NO-undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda oliks begrepp inom biologin, fysik och kemi
 • förklara samband
 • genomföra undersökningar
 • söka fakta
 • skriva faktatext 
 • redovisa undersökningar för en kamratgrupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6