Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Världsreligionerna

Skapad 2016-10-17 12:39 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad har judendom, kristendom och islam gemensamt? Vem är elefantguden och vem var Buddha? Finns det någon Gud som ser och hör allt jag gör? Kommer jag att återfödas? Vem och vad ska jag tro på egentligen?

Innehåll

Utgångspunkt

Tidigare har du läst om kristendomen och till viss del även om andra religioner. Nu ska vi fördjupa oss i religionens spännande mystik och lära oss mer om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Du kommer att få börja med att diskutera vad du tänker om religion och varför många människor tillhör en religion. Du kommer också få fundera över vad du vill veta om de olika religionerna.

 

Konkretisering av målen

För godkända kunskaper ska du visa att du: 

- har kunskap om heliga platser, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna

- på ett enkelt sätt kan beskriva hur religionens tankar och skrifter hänger ihop med hur människor lever 

- på ett enkelt sätt kan jämföra de olika religionerna genom att se på likheter och skillnader

- kan söka information från några olika källor och på ett enkelt sätt kan diskutera om man kan lita på informationen 

 

För mer än godkända kunskaper ska du visa att du:

- har goda kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna

- på ett utförligt sätt kan beskriva hur religionens tankar och skrifter hänger ihop med hur människor lever 

- kan göra utvecklade jämförelser mellan de olika religionerna genom se på likheter och skillnader

- kan söka information från flera olika källor och på ett utförligt sätt kan diskutera om man kan lita på informationen 

 

Begrepp

Vi kommer att jobba med de olika religionernas tro, levnadsregler, högtider/traditioner, grundare, symbol, heliga byggnad, skrift, gudstjänstledare, helig dag, mat, klädsel mm. 

 

Genomförande

Lärobok: "Puls historia" och "SO-S religion del 1" 

Filmer: "Abrahams många barn", "Religionskunskap för barn", "De fem världsreligionerna - en översikt", "Vi tittar på världsreligionerna"

Internet: "Studi.se", "So-rummet.se"

Vi kommer att titta på filmer och läsa texter, både tillsammans och enskilt. Du kommer också få söka information om de olika religionerna från olika källor (film, bok, Internet). 

Vi kommer att jämföra de olika religionerna genom att du får fylla i ett schema om varje religions heliga platser, levnadsregler, högtider, utbredning mm. Denna stödmall kommer du sedan att få använda på olika sätt när vi diskuterar och jobbar med religionerna och religionens betydelse för människorna. 

 

Anpassningar

Du kommer kunna ha tillgång till läroböckerna på Inläsningstjänst. Du kommer kunna använda din Ipad till att översätta och lyssna på texter. Du kommer kunna ha tillgång till stödmallar med bildstöd och begrepp. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom ett skriftligt test samt genom diskussionsuppgifter i grupp där du har din stödmall till hjälp. 

 

Utvärdering

I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en självbedömning av dina kunskaper samt en utvärdering hur du upplevde arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: