Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment på Sagovinden - bubblande skum

Skapad 2016-10-17 14:41 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi skapar magiskt bubblande skum.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Se vad om händer när det blir en kemisk reaktion.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Vad en kemisk reaktion är, vad som händer och varför det blir så.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - se kopplade läroplansmål

Mål - Väcka tankar och intresse för experiment.

Barnen kan ställa egna hypoteser.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 Ser barn som kan börja ställa hypoteser.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod 

Vi utför experimentet i mindre grupper. Barnen får komma med egna hypoteser om vad som kommer hända när vi har haft i alla ingredienser, därefter genomför vi experimentet. Sedan jämför vi resultatet med våra egna hypoteser och tar reda på varför det blir som det blir.

Förutsättningar

Tid - ca 30 minuter

Rum - Stora rummet

Åldrar - 4-5 år

Ansvarsfördelning - Frida

Tidsram för arbetet - ca 2 veckor

Dokumentation - Hur och vad ska vi dokumentera?

Vi antecknar barnens funderingar och förklaringar.

Förberedelser, vilket material behövs?

Glasburkar, vinäger, bikarbonat, diskmedel, karamellfärg och glitter.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: