Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan De abrahamitiska religionerna år 5

Skapad 2016-10-17 15:13 i Årstaskolan Uppsala
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi lär oss om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör vi jämförelser mellan dessa tre religioner (likheter och skillnader).
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi läser om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör jämförelser mellan dessa tre religioner (skillnader och likheter).

Innehåll

Så här arbetar vi: Vi använder oss av olika material som vi har på skolan i religion, både grundböcker och arbetsböcker. Läraren berättar också, vi ser filmer och diskuterar i grupp då de muntliga förmågorna kommer att tränas.

Så här få eleverna visa sina förmågor: vara delaktig under lektionerna, delta aktivt i diskussioner och samtal Läraren tillverkar ett slutprov där följande förmågor bedömas:

- Ha kunskaper om världsreligionerna samt resonera om likheter och skillnader.

- Visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar.

- Resonera kring religioners påverkan på människan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: