Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Randans gpp

Skapad 2016-10-17 18:42 i Vitsippans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

Innehåll

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation- åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Syfte/Mål

Vårt mål med temat är att barnen ska få en förståelse för att ta hänsyn till varandra och andra människor.

Få barnen att förstå hur det är när någon kompis blir glad samt ledsen.

Vi jobbar med att barnen ska förstå begreppet,

”Så som jag vill att min kompis ska vara mot mig, så ska jag vara mot min kompis!”

På förskolan får barnen en första förståelse för vad demokrati kan innebära,

får göra sin egen röst hörd men även ta hänsyn till andras åsikter.

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar;

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Uppgifter

  • vecka 37

  • vecka 38

  • vecka 39

  • vecka 40

  • Vecka 41

  • vecka 42-45

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: