Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation 18/19

Skapad 2016-10-17 18:52 i Stråketskolan Uddevalla
En planering i kommunikation för ämnesområde
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
förstå och bli förstådd är viktigt för att få en ökad kommunikationsvilja och då kan du också påverka din situation och påverkas av människor i sin närhet. På detta sätt uppstår ett samspel mellan människor.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

 

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med kommunikation genom att:

- Jobba i språkgrupper, där vi bland annat genom turtagning och övningar tränar på kommunikation och samspel.

- Sjunga, leka och träna på rim och ramsor tillsammans.

- Använda appar, datorprogram, pratböcket med bilder och text, bigmac.

- Använda bilder och tecken.

-  Läsa sagor tillsammans

-  Arbeta med olika förberedande-,läs- och skrivövningar

-  Gå till biblioteket och låna böcker

-  Fota i verksamheten och jobba med loggboken

-  Söka efter information på schemat,

-   Låta kommunikation genomsyra hela skoldagen med AKK/TAKK som en röd tråd

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att göras utifrån nedanstående kunskapskrav:

Hur du deltagit i kommunikationen, detta dokumenteras med observationer och filmklipp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: