👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur

Skapad 2016-10-17 20:32 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola F
I det här temat ska vi titta lite närmare på en del av de djur som ni önskade veta lite mer om. Arbetet kommer att svara på frågor som var sitter giftet på en skorpion och vad äter en delfin?

Innehåll

1. Inledning

Djur gör både vuxna som små fängslade med deras egenskaper och utseende. En del har funnits och skapats redan innan vi började existera. I detta arbetet kommer vi att titta på en del av de djur som ni önskade veta mer om. Vi kommer bland annat att kolla på deras utseende, varför ser de ut som de gör? Var på jorden lever djuren och i vilken miljö?

2. Förankring i Lgr11

  • djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas
  • djurs livscykler och anpassningar till olika årstider/miljöer
  • enkel näringskedja
  • visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön ur ett vidare perspektiv

3. Arbetsområde (vad) 

Vi kommer titta närmare på följande hos djuren:

- utseende

- egenskaper

- miljö

-  en enkel näringskedja och varför vi människor måste visa omsorg och vårda om vår miljö och i sin tur djuren

 

Detta kommer vi arbeta med genom att använda oss utav följande metoder:

- film

- bilder och skrivande (slutresultatet blir en bok om djur)

- skapande/pyssel av olika slag

- diskussioner 

 

4. Arbetssätt (hur)

- enskilt

- grupp