👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 5

Skapad 2016-10-17 20:50 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Svenska Fysik
Det här temat handlar om kroppen och dess funktioner. Du ska få lära dig om skelettet, musklerna, huden, tänderna, celler, blodet, pubertet, fortplantning, bakterier och virus och mycket annat. Du ska även få göra enkla undersökningar som du planerar och dokumenterar.

Innehåll

Arbetsområde:

Människokroppen och dess funktioner

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • namn på organ som finns i kroppen 
 • veta var organen sitter och vilken funktion de har
 • berätta om matens väg genom kroppen (matspjälkning)
 • berätta om kroppens kemi, om grundämnen och kemiska föreningar t ex i samband med andning
 • resonera om vikten av att äta bra kost
 • namnen på näringsämnen och ge exempel på varför de är viktiga för kroppen
 • beskriva vad som händer i kroppen när vi andas
 • berätta om skelettet, musklerna och blodomloppet
 • berätta om våra sinnen och även om synfel och -skador och hörselskador
 • berätta hur t ex rökning och droger påverkar kroppen
 • hur kroppen förändras med åldern
 • genomföra enkla experiment och dokumentera dem
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva hur människokroppen är uppbygd och vilka uppgifter de olika organen har och hur de fungerar tillsammans.
 • berätta om hur kroppen förändras med åldern
 • berätta om kroppens kemi, grundämnen och kemiska föreningar
 • berätta om våra sinnen och även om deras funktionsnedsättningar
 • berätta om hur kroppen/hälsan påverkas av sömn, kost, motion och t ex av droger och rökning
 • hur bra du kan använda olika begrepp inom området.
 • kunna genomföra och dokumentera enkla experiment inom området

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa olika texter och titta på filmer och samtala om innehållet i dessa
 • söka information från olika källor
 • ha diskussioner om kroppen och dess funktioner i olika konstellationer
 • göra experiment och undersökningar som vi dokumenterar
 • arbeta enskilt och i grupp 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6