👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: studieteknik åk 7

Skapad 2016-10-18 10:29 i Britsarvsskolan Falun
Studieteknik Läs- och anteckningstekniker
Grundskola 7 Svenska

Du kommer att få träna  studieteknik i detta område. Detta innebär olika sätt att läsa, föra anteckningar och öva upp sitt minne för att lära sig så effektivt som möjligt.Vi kommer att arbeta med detta några veckor innan vi kommer in på konsten att tala, argumentera och hålla föredrag.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Läsa (…) texter för olika syften
 •  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • förstå syftet med studieteknik och hitta din stil för bästa inlärning

 • kunna använda olika sätt att läsa så att du lär dig förstå texter lättare

 • kunna använda olika sätt för att minnas och lära dig innehållet i en text genom att hitta de viktiga orden

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar om bl.a. olika sätt att läsa och anteckningsteknik

 • göra övningar för att träna på de olika lästeknikerna och att föra anteckningar

 • svara på frågor om studieteknik

Redovisning

 • visa dina svar på frågorna och övningarna från arbetsgången

 • skriftliga och muntliga sammanfattningar av faktatexter

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • din förmåga att läsa och använda dig av de olika lässtrategierna

 • din förmåga att göra sammanfattningar av texter

 • din läsförståelse

Matriser

Sv
Svenska: Studieteknik åk 7

Svenska: studieteknik åk 7

Kunskapskraven Lgr11
>
>>
>>>
din förmåga att läsa och använda dig av de olika lässtrategierna
Eleven kan läsa (…) sakprosatexter med genom att, på ett sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
flyt i huvudsak fungerande
gott flyt ändamålsenligt
mycket gott flyt ändamålsenligt och effektivt
din förmåga att göra sammanfattningar av texter
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll (...)
enkla
utvecklade
välutvecklade
din läsförståelse
visar eleven läsförståelse
grundläggande
god
mycket god