Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknehändelser och problemlösning

Skapad 2016-10-18 11:52 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Arbetsområdet tränar eleverna i att lösa räknehändelser och i problemlösning. Vi övar bl a i matteboken Tänk och räkna, på andra papper och på mini whiteboard. Tanketavlan (ord/föremål/bild/symbol) kommer att användas som en stödstruktur för eleverna. Redovisning av kunskaper sker genom att lösa uppgifter i grupp, individuella skriftliga uppgifter samt genom samtal med andra elever och pedagog.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå och kunna lösa givna räknehändelser samt formulera egna.

Du ska förstå och kunna lösa matematiska problem och kunna formulera egna.

 

Innehåll

Arbetsområdet tränar eleverna i att lösa räknehändelser och i problemlösning. Vi övar bl a i matteboken Tänk och räkna, på andra papper och på mini whiteboard. Tanketavlan (ord/föremål/bild/symbol) kommer att användas som en stödstruktur för eleverna. Redovisning av kunskaper sker genom att lösa uppgifter i grupp, individuella skriftliga uppgifter samt genom samtal med andra elever och pedagog.

 • Centralt innehåll
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Genomförande

Du ska få förmågan att lösa räknehändelser och matematiska problem genom att i helklass, grupp och enskilt träna på att lösa räknehändelser och problem med tanketavlan som stödstruktur. Med hjälp av tanketavlan löser du uppgifter genom att konkret lägga föremål, rita en bild, formulera med ord, samt skriva med mattespråk. Du ska få lösa uppgifter i Tänk och räkna, på andra papper och på din mini whiteboard.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att lösa uppgifter i grupp och individuellt samt genom samtal med andra elever och pedagog. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • MaSyfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • MaSyfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • MaSyfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • MaSyfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Centralt innehåll
 • Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Kunskapskrav
 • Ma   3Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget
 

 

Matriser

Ma
Bedömningen gäller räknehändelser och problemlösning

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att lösa enkla problem
Du kan lösa enkla problem med stöd av en vuxen.
Du kan lösa enkla problem enskilt samt beskriva hur du gjort och bedöma om ditt resultat är rimligt.
Du kan formulera egna matematiska problem.
Ämne
Förmågan att välja och använda fungerande matematiska metoder
Du kan med stöd välja och använda en matematisk metod som fungerar för att lösa problemet.
Du kan själv välja och använda en matematisk metod som fungerar för att lösa problemet.
Du kan själv välja och använda en matematisk metod som fungerar för att lösa problemet och beskriva varför du valt den metoden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: