Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och algebra år 9 VT 18

Skapad 2016-10-18 12:01 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Matematik
Eleverna ska kunna förstå att man använder begreppet funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. De ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". De ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

Innehåll

Mål och arbetsbeskrivning av kap. 2 – Funktioner och algebra

s.42 – 61, 20 – 21 MatteDirekt 9

                                                                                                             Fördjupning: Häfte (istället för röd kurs)

 

 

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

 

51

Funktioner

s. 44 - 45

Funktioner/linjära funktioner

s. 44 – 45/46 - 47

Linjära funktioner

46 – 47

2

Mer om linjära funktioner

s. 48

Rita grafer i koordinatsystem

s. 49

Räta linjens ekvation y=kx + m

s. 50

3

Räta linjens ekvation y=kx + m

s. 51

Rita grafer i koordinatsystem med hjälp av räta linjens ekvation

Rita grafer i koordinatsystem med hjälp av räta linjens ekvation

4

Talföjder och mönster

s. 52 - 53

Talföjder och mönster

s. 52 - 53

Talföjder och mönster

s. 20 – 21

5

E - prov

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

6

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

8

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

Repetition alt. Fördjupning

Repetition (Blå kurs s. 56 – 61)

 

Fördjupning

”Häfte, (Nivå 2 och nivå 3)”

Fördjupningsprov alt. Repetitionsprov (nytt E-prov)

 

 

Läxa: Hinner man inte betinget (det som står i rutan för lektion)av olika anledningar som t ex sjukdom eller annan frånvaro så får man detta i läxa.

 

E-prov görs utan hjälpmedel (miniräknare, ipad m m)

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: