👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Fritids 2:orna

Skapad 2016-10-18 12:50 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3

Innehåll

Vi arbetar tillsammans med skolans temaämnen och anpassar det efter fritidshemmets läroplan och mål.

Vi arbetar med att stärka elevens förmåga att uttrycka sig genom aktiviteter i lek och skapande.

Vi arbetar med att eleven ska lära sig ta ansvar för sig själv och andra genom tex massage, yoga, demokratiska möten, värderingsfrågor, bollekar och att lära sig organisera och städa undan efter aktiviteter.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i sin närmiljö genom bl a har rastlekar, rastvärdar och beger oss på utflykter runt om i området för att träna sig att röra sig ute i trafiken och omvärlden tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -