Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna projekt

Skapad 2016-10-18 13:44 i Rinkaby förskola Örebro
Babblarna
Förskola
Mall

Innehåll

Avsnitt 1

1. Nuläge / Bakgrund
- Vad är barnen intresserade av?

 

Hösttermin 2016

Vi upptäckte att vissa av barnen tidigare hade stött på babblarna och kände till både figurerna och musiken. Böckerna med babblarna vi har på förskolan har barnen visat stort intresse för. 

Vårtermin 2017

Många barn är intresserade av färger och av talföljden. 

Under våren har barnen visat stort intresse för djur och natur. 

 


- Vad gör barnen ?

hösttermin 2016

Barnen tycker om musiken som de gärna dansar till. En del av barnen försöker även härma babblarnas namn. De kollar på våra bilder på babblarna och leker mycket med våra babblar-flaskor. 

 

Vårtermin 2017

barnen räknar ofta med vår kulram och vi räknar ofta hur många vi är på förskolan. Vi läser böcker med färgtema, pratar om färger mm. 

 

Utomhus kommer flera av barnen ofta och visar att de hittat småkryp. Många av de andra barnen kommer och visar sitt intresse.m

 

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

hösttermin 2016

Vi vill stärka barnens språk . Babblarna har olika karaktärer som är lätta att knyta till läroplanen.

Diddi gillar att skapa och använda sig av olika redskap och material.

Doddo är full med känslor och vet hur man uttrycker dem.

Dadda, tillsammans med Dadda arbetar vi med sagor på olika sätt för att stimulera barnens språkutveckling på ett lekfullt sätt.

Babba älskar att gå till skogen och kan mycket om naturkunskap och teknik.

Bibbi är intresserad av båda matematik, bygg och konstruktion.

Bobbo gillar rörelse , dans , musik och att leka.

Allt detta jobbar vi naturligt med i vår vardag.

 

vårtermin 2017 

Nu jobbar vi kring babblaren Bibbi som gillar både matematik, bygg och konstruktion. 

Vi vill följa barnens nyfikenhet kring matematik. 

 

Vi jobbar kring babblaren Dadda som gillar naturvetenskap. 

 

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

Vi fokuserar på de sex babblarna som vi nämt. Vi jobbar med en/några babblar i taget. 

Höstterminen 2016

fokus på Babba och Doddo 

 

Vårterminen 2017 

fokus på Bibbi 

fokus på Dadda


- Material?

hösttermin 2016 

Vi har gjort olika babblar figurer av petflaskor och satt upp flera bilder. Även bilder med siffror. Vi har olika böcker . Vi har gjort babblarnas projekt vägg där vi kommer sätta upp vår dokumentation.

Vi har skapat och använt papper och färg. Barnen har fått prova många olika tekniker för skapande; måla med pensel, dutta med svamp, trycka med händer och fötter mm.

 

vårterminen 2017

vi har läst och samtalat om talraden, räknar hur många vi är, kollat efter färger och sorterat. Vi har skapat och sått. Vi grävde i jorden och sådde frön. 

 

- Metoder?

Ipad , dokumentation, foto, musik . Jobba med de olika babblarnas karaktärer i vardagen. Vi kommer aktivt att jobba med de olika valda läroplansmålen.

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling

hösten 2016 
- Hur gick det ?

Under hösten har barnen visat stort intresse av vår projekt. Allt vi har erbjudit att göra har barnen hängt på. Barnen har visat stort intresse för skapande och olika tekniker. 

 Våren 2017 

många barn räknar 1,2,3 och vissa kan ända upp till 10. Babblarnas färger har barnen bra koll på. 


- Vad behöver vi utveckla?

vi behöver se över vår planeringen, speciellt inför aktiviteter som kräver material som behöver hämtas i förråd mm. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: