Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG 8 HT 2016 Life of Pi

Skapad 2016-10-18 14:25 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Diskussionsfrågor till filmen. Fokuserar på muntlig interaktion.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Lite of Pi is a film of life and its struggles. It reflects on the most philosophical and unanswered questions of life in an adventurous way. Are you ready to be swept away?

Innehåll

Answer the questions published on Showbie by recording your thoughts about the film there. Speak from your heart, without overthinking or planning it to much. It should be as if you are having a conversation with me about the film. Remember there are no rights or wrongs! 

1. In what way is this a film about friendship?

2. Which ending did you like the most? The one with the animals or the one with the persons?

3. What is the message of the film, in your opinion?

4. Last but not least, did you like the film? Why/why not?

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 8

Lägre nivå
Högre nivå
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet. Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå. Du förstår och kan arbeta efter instruktioner. Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner. Du förstår talad engelska väl.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande. Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med. Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen. Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Motivera dina åsikter
Du har svårt att motivera dina åsikter.
Du motiverar dina åsikter ytligt och kortfattat.
Du motiverar dina åsikter med relevanta kopplingar till filmen och ev. andra aspekter.
Du motiverar dina åsikter nyanserat och kan göra jömförelser och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: