Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen i världen åk 8

Skapad 2016-10-20 17:34 i Tiundaskolan Uppsala
Kristendomen (katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna)
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I åttans kurs i religion kommer vi främst att arbeta med kristendomen. Fokus kommer att ligga på kristendomshistoria, de tre inriktningarna: katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan. Alla tre inriktningarna är kristna, men vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Du kommer att få veta mer om hur människor inom de olika inriktningarna lever och uttrycker sin tro. Vi kommer även att undersöka kristendomens utveckling i Sverige och religiositet idag, samt några frikyrkor.

Innehåll

Arbetsområdets delmoment

 • Kyrkohistoria - kristendomen tar form och utvecklas till en världsreligion  (repetition + nytt)
 • De tre stora kyrkorna; katolska, protestantiska och ortodoxa
 • Kristendomens utveckling i Sverige
 • Centrala tankar och riter inom kristendomen
 • Några frikyrkor

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att arbeta utifrån läroböckerna Religion A åk 7-9, samt artiklar från so-rummet. I arbetet ingår gemensamma genomgångar, arbetsuppgifter, enskilt i par och i grupp, diskussioner och film.

Arbetsområdet examineras genom skriftligt lektionsarbete, muntliga moment, läxförhör, prov samt forskningsuppgift/redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Tiundaskolan Religion åk 8

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom t ex protestantism, katolicism och ortodoxi.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom t ex protestantism, katolicism och ortodoxi.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom t ex protestantism, katolicism och ortodoxi.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex de tre stora kyrkorna, nyreligiösa rörelser och humansim.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex de tre stora kyrkorna, nyreligiösa rörelser och humansim
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar t ex de tre stora kyrkorna, nyreligiösa rörelser och humansim.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: