👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2016-10-20 21:13 i Vintergatan Örebro
Förskola
Månens barngrupp kommer till största delen att bestå av nya barn utifrån. Vi har sett att "Babblarna" intresserar de flesta, så därför blir valet av projekt inte svårt: "Babblarna". I Rosta förskolor jobbar vi också med "lästråden", ett läsprojekt där ett utvalt antal böcker används för respektive åldersgrupp. Litteratur från lästråden vävs in i projektet.

Innehåll

Planering HT 2018

 • Introducera en Babbel i taget, vi börjar med Bobbo.
 • Fokusera på Babblarnas egenskaper kopplat till läroplanen
 • Koppla ihop Rosta förskolors övergripande tema, "våra sinnen".  
 • Väva in lästrådens litteratur i projektet  
 • En dag med hälsa och rörelse, där vi bl a jobbar med grundrörelserna; ligga,sitta,krypa, gå, åla, springa....
 • En innedag med skapande alternativt naturvetenskap och teknik
 • Vi startar varje dag med att äta frukt och ha en kort samling.

 Vi började med att introducera "Babblarna" genom att projicera "Babblarsången" på  väggen. Barnen dansade, klappade, stampade och rörde sig som "Babblarna". Sedan gick vi ut och utforskade vårt närområde. Finns det kullar? Vad kan vi göra där? Vi springer/går uppför/nedför, kryper, rullar osv. När vi är ute i området måste vi träna på att ....

Vi introducerade boken "I Bobbos väska" som vi bearbetade på olika sätt; läste boken, illustrerade praktiskt med en väska med innehåll, som en "PowerPoint" på väggen (där vi också kan lägga in andra saker eller begrepp som vi vill jobba med, ex färger, tecken, lägesbegrepp, full-tom osv. Intresset blev stort och vi fortsatte i flera veckor, eftersom barnen startade varje samling med: "Bobbos väska!"

Matematik:

 • Vi sjunger mattesånger (en elefant balanserade, fem fina fåglar, fem små apor) och använder oss av bilder för att förstärka. Vi lägger till, tar bort, räknar

Naturvetenskap:

 • Månsand

Språk:

 •  Läsa och bearbeta böckerna på olika sätt, bok, PowerPoint, illustrerat med saker/bilder
 • Lyfta fram olika begrepp; framför-bakom, full-tom, färger
 • Tecken - ytterligare ett sätt att uttrycka sig
 • Sånger
 • Ramsor

Teknik:

 • Bygg och konstruktion; bygga med kuddar, magna tiles, duplo, nopper

Skapande:

 • Måla med färgpennor och sedan med youghurt/karamellfärg (Daddas färg)

Social kompetens:

 • Dans/rörelse/sånger-sånglekar/lekar -ta hänsyn, turtagning, röra sig utan att krocka, normer och värden - hur ska vi vara mot varandra? Försiktiga, lyssna, tala om vad jag vill/inte vill/respektera

Hälsa och rörelse

 • Upptäcka och utforska utemiljön, röra sig i olika miljöer
 • Gymnastik/rytmik regelbundet; "Nu springer jag...", " Mitt i solen sitter katten...", "Jag är en dykare...", "Klappa händerna så fort du kan", "Nu har jag lust att springa..."
 •  Rörelsekort/uppdrag från Babblarna