👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fri lek - Fritidshem

Skapad 2016-10-20 21:15 i Ingaredsskolan Alingsås
Synliggöra barnens utveckling genom den fria leken.
Grundskola F – 1

Innehåll

Syfte

Syftet med den fria leken är att...

Skapande arbete ock lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.(LGR11,Kap:1)

Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva och sin omgivning och bearbeta intryck, lekmaterial är deras verktyg. Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel och tur tagande.

Innehåll

Leken vävs in i det dagliga arbetet då möjlighet ges att tillägna sig ett lustfyllt lärande samt att bearbeta yttre intryck.

 

Så här ska vi arbeta

Detta sker genom dagliga fria lekstunder på fritids. Vi erbjuder barnen aktiviteter men vill de heller leka fritt får de det. När vi inte har aktiviteter finns det tid för fri lek där eleven ges möjlighet att välja utifrån behov och intresse.