Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labyrint

Skapad 2016-10-21 10:10 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Barnen har visat intresse för Daidalos/Labyrint som de har sett på Svt barnkanalen.

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Barnen pratar ofta om tv-programmet  Labyrint och är intresserade av att få uppdrag av olika slag. För att få reda på vad barnen vet om Labyrint gjorde vi en tankekarta/brainstorming. Vi frågade även barnen vad de ville veta mer om Labyrint:

 

 

 Vi utgår ifrån barnens intresse och tänker jobba lite kring Daidalos/Labyrint.
Några av barnen har berättat om Labyrint för varandra och för oss pedagoger.

De vet en hel del om vad som händer i programmet, hur det går till etc.

 

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vårt arbete med Labyrint  syftar till att barnen på ett lekfullt sätt ska utveckla sin matematiska, språkliga och motoriska förmåga. Vi vill även att barnen ska få utforska olika tekniska problem och lära sig samarbeta med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

Metod

Vi utgår från brev från Daidalos där Daidalos ger oss uppdrag och utmaningar på bl a gymnastiken där vi bl a kommer att få  bygga en uppdragsbana. Barnen får, i olika grupper,  göra de uppdrag som finns och får möjlighet att samla livspuckar som kan behövas i andra delar av temat.

Tillsammans med barnen skapar vi memory, livspuckar och slajm. Vi tänker oss att bygga en robot samt lär oss robotnamnen.

Vi ser något avsnitt Labyrint för att ge barnen nya perspektiv och förståelse för temat, vad de kommer att få göra.

Barnens intressen styr temat.

 

 

Förutsättningar

Vi håller på med temat tillsvidare.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom lek- och lärandebrev i UNIKUM samt fotodokumentation på väggen uppepå Solhällen.

 .

 

Utvärdering

Vart kom vi?
Utifrån våran tankekarta som gjordes i början med barnen, om vad de ville lära sig om labyrint och Daidalos så uppnådde vi barnens mål med temat. Tex att kunna robotarnas namn, olika uppdrag, slajm etc.

Vi följde upp med dokumentation i följd av lek och lärandebrev i Unikum. Samt gjorde en dokumentationsvägg på avdelningen för barnen så de kunde se vad vi har gjort och vad vi hade kvar.

Hur gick det?
I helhet så har temat gått bra, barnen har lärt sig samarbetat på ett helt annat sätt. De har lärt sig att bättre kunna ta sig för i rollekar, de har lärt sig formulera och berätta för varandra vad som hänt tex i programmet eller med ett uppdrag de fått.
De har lärt sig att ta mer hänsyn till varandra.

Att tänka på att ha en bättre öppen diskussion med personalen så alla kan hjälpas åt bättre.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: