Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Läran om livet

Skapad 2016-10-21 15:05 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 7 Biologi
Vad är liv? Samspel vad är det?

Innehåll

När du har läst området om BIOLOGI - läran om livet, SAMSPEL kan du

 • vad som är gemensamt för allt levande
 • att allt levande består av celler med gener
 • att organismer delas in i olika grupper
 • redogöra för fotosyntesen
 • redogöra för cellandningen
 • förklara skillnaden mellan en producent och en konsument
 • ge exempel på några producenter och konsumenter
 • beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
 • beskriva samspelet mellan producent,konsument och nedbrytare
 • ge exempel på hur parasiter kan få tag i sin föda
 • ge exempel på hur organismer försöker undvika att bli uppätna
 • förklara varför det finns konkurrens i naturen
 • ge exempel på hur samarbete kan löna sig
 • ge några exempel på konkurrens och samarbete


Lyssna på texten via mp3 fil.                                           Se en film om arbetsområdet

Centrala begrepp; Cell, DNA och gener, cellvägg, cellmembran och cellvätska, cellkärna, klorofyllkorn och vakuol, art, släkte och familj, fotosyntes och cellandning, producent och konsument, näringskedja, näringsväv och näringspyramid, nedbrytare och kretslopp,parasit och värdorganism, försvar, kamouflage och mimikry, konkurrens och samarbete, revir, flock och symbios

 

Du ska få övning i att:

 • Läsa och tolka faktatexter
 • Laborera
 • Dokumentera

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid ett läxförhör/prov.
 • Genom att planera och genomföra ett laborationsprov.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå och använda centrala begrepp
 • Dokumentera
 • Laborera och skriva rapport

 

Undervisning

Du ska få övning i att: Läsa och tolka faktatexter - Laborera - Dokumentera - Göra jämförelser och dra slutsatser.

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper
Uppgifter

 • Uppdrag med cellen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: