Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Genetik och Genteknik år 9 Ht 2016

Skapad 2016-10-21 18:17 i Västra skolan Falun
.
Grundskola 1 – 9 Biologi
Genetik och genteknik

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkretisering av mål

 • Ha kunskap om cellen och dess beståndsdelar

 • Ha kunskap kring Mendel och hans ärftlighetslagar

 • Få kunskap kring dominanta och vikande gener

 • Kunna rita enkla korningsscheman

 • Få kunskap kring genetiska sjukdomar

 • Få kunskaper kring bio och genteknik

Arbetssätt

Inläsning (Jobb med arbetsgång)

Filmer

Diskussionsövningar

Genomgångar

 

Bedömning

Din förmåga att ta ställning i frågor som rör genetik

 • Din förmåga att delta i diskussioner som rör genetik

 • Din förmåga att resonera kring

 • Din förmåga att delta i laborationer

 • Din förmåga att skriva laborationsrapporter

 

 

 

 • Redovisning

 

 • Läxförhör

 • Arbetsgång i classroom

 • Ställningstagande frågor

 

 

Matriser

Bi
Pedagogisk planering – Genetik och Genteknik år 9 Ht 2016

Förenklat kunskapskrav
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med [... ]motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Din förmåga att samtala som saker som rör genetik
enkla
utvecklade
välutvecklade
I diskussionerna stäl­ler eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som [...]
Din förmåga att delta i diskussioner
till viss del för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för […] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och rele­vans
Din förmåga att vara källkritisk
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven kan föra [...] underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlig­het och visar då på [...] samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Din förmåga att resonera
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven har [...] kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang
Dina kunskaper inom området genetik
grundläggande
goda
mycket goda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: