👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, läsa och skriva i årskurs 3

Skapad 2016-10-23 10:51 i Kattarps skola Helsingborg
Tjänstegaranti för vad eleverna minst ska ha nått i sin läs- och skrivutveckling efter sitt första skolår i Kunskapsstaden Helsingborg
Grundskola 3 Svenska
Du kommer att få möta många olika böcker och texter. Du ska också få lära dig att skriva olika sorters texter såsom faktatext, instruktion och berättande text. VI kommer skriva både på chromebook och för hand.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att du:

 • Skapa intresse och förutsättningar till att bli en god läsare. 
 • Skapa intresse och förutsättningar till att bli en bra skribent. 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att

 • träna på att läsa och skriva ordbilder
 • skriva ihop meningar och använda rätt sorts skiljetecken
 • läsa både tyst för dig själv och högt för en kompis
 • läsa enkel skönlitteratur
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt bland annat genom bild och diskussion
 • lära dig stava högfrekventa ord
 • skriva kortare texter till bild
 • skriva fakta/berättande text

 

Detta kommer att bedömas

Bedömningen kommer ske utifrån matrisen under.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3

Matriser

Sv

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Läsa
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag kan läsa en text om jag ljudar
Jag kan läsa en text med visst flyt utan att ljuda högfrekventa ord.
Jag kan läsa en text utan att behöva ljuda vanliga ord.
Jag kan läsa en text utan att behöva ljuda vanliga ord och förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag kan läsa texter med flyt och förstår det jag läser.
Skriva
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag provar att skriva enkla ord och meningar med stöd
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver egna meningar med stor bokstav och punkt
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag skriver berättelser, faktatext samt berättande-text med början, mitten och slut. Jag använder skiljetecken på rätt ställe.