Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 9

Skapad 2016-10-23 12:44 i Torpskolan Lerum
Tal Kap. 1 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik

När du först lärde dig att räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som pi. Nu får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper.

Innehåll

Tal

Mål att uppnå när vi arbetat igenom området

Du ska kunna:

 • Sortera tal i olika talmängder
 • Räkna med negativa tal
 • Räkna med potenser
 • Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna kvadratroten av ett tal
 • Använda dig av Pythagoras sats
 • Olika begrepp, så som: talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, katet och hypotenusa

Planering

V 34.              Tal 1-15

 • Uppstart med området arbete
 • Tal
 • Delbarhet och primtal

 V 35.              Tal 17-45

 • Negativa tal
 • Tal i potensform
 • Tal i kvadrat
 • Kvadratrot

 V 36.              Tal 47-65

 • Rätvinkliga trianglar – Pythagoras sats
 • Problemlösning med Pythagoras sats
 • Pythagoras, tal och mönster

 V 37

 • Diagnos
 • Egen fördjupning (blå kurs, röd kurs, svarta sidor)

 V 38

 • Egen fördjupning (blå kurs, röd kurs, svarta sidor)
 • Repetition
 • PROV

 

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 9

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: