Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden vt-20

Skapad 2016-10-23 14:17 i Holstagårdsskolan Helsingborg
I detta tema lär vi oss mer om rymden. Hur hänger solens, jordens och månens rörelser ihop med år, årstider, månader och dygn?
Grundskola 2 Svenska Bild NO (år 1-3)
Vad ser du när du tittar upp mot himlen? Var är stjärnorna på dagen? Hur långt är det till månen? Hur blir det dag och natt och varför finns det årstider? Finns det liv på andra planeter? Alla dessa frågor har vi fortfarande inte svar på.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

visa nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden genom att ställa frågor och söka information

använda fysikens begrepp, för att visa att du förstår

läsa och förstå faktatexter och skriva faktatext med egna ord

skapa egna bilder med olika material

 

Mål

 • Förstå hur solen, jorden och månen rör sig runt varandra.
 • Känna till stjärnbilder och hur stjärnhimlen förändras under året.
 • Känna till några planeter. 
 • Förtydliga texter med bilder.
 • Veta hur man skriver faktatexter.

 

Undervisningens innehåll

Vad arbetar vi med?

 • solen, jorden och månens rörelser
 • månens olika faser
 • stjärnbilder.och hur stjärnhimlen förändras under året
 • olika material i olika bildarbeten
 • olika strategier som hjälper dig att förstå faktatexter och att skriva egna.

 

 

Hur arbetar vi?

Genomgångar, film, läsa faktatexter, skriva egna faktatexter med hjälp av stödord, enskilt arbete eller i grupp. Vi avslutar temat med en stjärnkväll.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • samtala om och presentera det du lärt dig
 • skriva egna faktatexter
 • skapa i olika material

 Läraren ger fortlöpande återkoppling under arbetet och sammanfattar dina kunskaper i löpande text i slutet av temat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: