Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-10-24 10:21 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Bild Historia Svenska
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vilken religion hade vikingarna?

Innehåll

Syfte LGR 11

Du kommer arbeta med följande nyckelförmågor:

 • Begreppsförmågan -  förstå och använda de historiska begrepp vi möter.
 • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
 • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar
 • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med 

Centralt innehåll

Du kommer att få lära dig om hur vikingarna levde, om deras resor och plundringar och hur livet i det som kom att bli Sverige förändrades.

 Arbetssätt / Metod

Vi kommer att:

 • arbeta med Boken om Historia 1 och andra faktaböcker
 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera i helgrupp och i mindre grupp
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer
 • använda internet
 • Du kommer att få göra ett eget häfte om vikingatiden med både text och egna bilder

Kunskaper / Förmågor

När vi är klara ska du kunna:

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor, vart och varför de gav sig av.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens införande.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper och förmågor i ett skriftligt förhör
 • ditt skriftliga arbete med ett häfte om vikingatiden.
 • om du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ på lektionerna
 • om du tar ansvar för ditt arbete och ditt lärande
 • om du deltar aktivt i samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv Bl
Vikingatiden

Din förmåga att kunna läsa och förstå samt reflektera kring texter om vikingatiden

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Olika människors liv och villkor på vikingatiden
Du kan ge enkla svar på frågor om olika människors liv på vikingatiden.
Du kan mycket om människornas liv och kan ge utvecklade svar och förklaringar på frågor om detta.
Vikingarnas skepp och resor
Du kan ge enkla svar på frågor om vikingarnas skepp och resor.
Du kan mycket om vikingarnas skepp och resor och kan ge utvecklade svar och förklaringar på frågor om detta.
Vikingarnas tro och deras gudar
Du kan ge enkla svar på frågor om vikingarnas tro och deras gudar.
Du kan mycket om vikingarnas tro och om deras gudar och kan ge utvecklade svar och förklaringar på frågor om detta.

Din förmåga att kunna skriva och uttrycka kunskap om vikingatiden

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Om barns liv på vikingatiden
Du kan skriva och berätta på ett enkelt sätt om barnens liv. Du kan ge några exempel på hur barnen hade det på vikingatiden..
Du kan ge flera exempel på hur barnen hade det på vikingatiden. Du kan göra enkla jämförelser, se samband och dra slutsatser.
Om vikingarnas skepp och resor
Du kan skriva minst en kort faktatext om vikingarnas skepp och resor och förklarar då på ett enkelt sätt några begrepp kopplat till denna tid.
Du kan skriva och berätta på ett utvecklat sätt om vikingarnas skepp och resor och förklarar då några begrepp kopplat till denna tid. Du kan se samband och dra slutsatser.
Om vikingarnas olika gudar
Du kan skriva och berätta på ett enkelt sätt om vikingarnas tro och om några av deras gudar.
Du kan skriva och berätta på ett utvecklat sätt om vikingarnas religion. Du kan se samband mellan deras tro och hur de levde och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: