👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2016-10-24 13:25 i Östergårdsskolan Halmstad
Vad innebär det att vara kristen och hur påverkar kristendomen ditt liv och vårt samhälle idag?
Grundskola 7 Religionskunskap
Varför ska du lära dig om kristendomen? Religion finns runt oss i våra liv, i andras liv och i samhället. Om vi lär oss mer kring vår egen religion och andras religion kan vi öka vår förståelse för andra människor och platser. Kristendomen är en av de största religionerna i dagens samhälle. Om vi lär oss mer om religion kan vi lära oss mer om länder, specifika platser, men också om människor i vår omgivning.

Innehåll

Syfte:

Kristendomen är idag världens största religion. Vare sig man vill eller inte så påverkas man av kristendomen -i synnerhet när vi lever i ett kristet land. För att få mer kunskap om människor i vår omgivning, andra länder och specifika platser ska vi tillsammans svara på

Den stora frågan:

 • Vad innebär det att vara kristen och hur påverkar kristendomen ditt liv och vårt samhälle idag?

 

Mål:

Du ska ha grundläggande kunskaper om kristendomen genom att kunna visa kunskap om centrala tankegångar och kunna analysera kring likhet och skillnader mellan de tre inriktningarna. Du ska kunna resonera kring hur religion påverkar och påverkas av samhället.

 

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta med olika modeller såsom EPA, analys samt stödmodeller för att lära oss mer om kristendomen. Filmvisning/klipp, gruppdiskussioner, övningsuppgifter, begreppskunskap är viktiga delar för att nå målet. 

 

Bedömning:

1. Ni får ett lektionstillfälle på er att i grupp förbereda er på uppgiften genom att tillsammans skapa en analysmodell på ett A3-papper där 

        ni tillsammans försöker svara på Den stora frågan.

2.     Den stora frågan besvaras individuellt i en skriftlig resonerande text som skickas till Anna.

3. Uppgiften bedöms enligt bedömningsmatrisen. 

 

 

 

Begrepp:

 • treenigheten
 • bibeln
 • evangelium
 • helgon
 • martyr
 • biskop
 • trosbekännelsen
 • Kristus
 • lärljunge/apostel
 • Messias
 • Nya testamentet
 • ortodox
 • patriark
 • mysterier 
 • ikon
 • katolik
 • påve
 • kardinal
 • bikt
 • bannlysning
 • avlat/avlatsbrev
 • protestant
 • reformationen
 • Martin Luther
 • sakrament
 • statskyrka

Uppgifter

 • Skriftlig bedömningsuppgift

Matriser

Re
Kristendomen

Skriftlig bedömningsuppgift. Den stora frågan: Vad innebär det att vara kristen och hur påverkar kristendomen ditt liv och vårt samhälle idag? 1. Ni får ett lektionstillfälle på er att i grupp förbereda er på uppgiften genom att tillsammans skapa en analysmodell på ett A3-papper där ni tillsammans försöker svara på Den stora frågan. 2.. Uppgiften bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan. Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan – Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visat att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visat att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda fler än hälften av arbetsområdets begrepp.
Analysförmågan – Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och att se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper genom att enkelt kunna analysera vad det innebär att vara kristen samt hur kristendomen påverkar ditt liv och vårt samhälle idag.
Du visar att du har goda kunskaper genom att relativt utvecklat kunna analysera vad det innebär att vara kristen samt hur kristendomen påverkar ditt liv och vårt samhälle idag.
Du visar att du har mycket goda kunskaper genom att välutvecklat kunna analysera vad det innebär att vara kristen samt hur kristendomen påverkar ditt liv och vårt samhälle idag.
Kommunikationsförmågan – Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vad det innebär att vara kristen samt hur kristendomen påverkar ditt liv och vårt samhälle idag.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vad det innebär att vara kristen samt hur kristendomen påverkar ditt liv och vårt samhälle idag.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vad det innebär att vara kristen samt hur kristendomen påverkar ditt liv och vårt samhälle idag.