Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5

Skapad 2016-10-24 15:04 i Husensjö skola Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Engelska
Grundskola 5 Engelska
Språk är din väg ut i världen. Det kommer att öppna dörrar i ditt liv och ge dig möjligheter till möten du annars inte hade haft. Dessutom är det roligt! =)

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter
 • att använda engelska för att kunna samtala och skriva.
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara
 • att hitta sätt för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga svårigheter
 • att anpassa ditt språk efter olika miljöer, platser, möten.
 • fundera kring hur det är att leva i länder där man talar engelska och t.ex. göra jämförelser med egna landet

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

 

 • lyssna på talad engelska från olika delar av världen

 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, faktatexter, berättelser…)

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • dramatisera olika texter från läroboken.

Vi kommer bedöma HUR (på vilket sätt du)...

 

 • förstår innehållet i en text
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • förstår vad andra säger och tex delta i samtal
 • bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
 • reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: