Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2016-10-24 17:30 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under en period kommer du få bekanta dig med 3 stora världsreligioner, kristendomen, judendomen samt islam. Du kommer också att få lära dig om vad religion är för något och varför det finns. Följ med på en spännande resa bland olika traditioner och händelser som har skapat dessa olika religoner som finns runt om i vår värld.

Innehåll

 

 Syftet med undervisningen är:

Syftet med denna undervisning är att eleverna ska utveckla kunskaper om tre stora världsreligioner, kristendomen, islam och judendomen. Utifrån detta kan vi sedan se både likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Genom att få kunskap om sin egen, och andras religion kan vi också samtala kring frågor och funderingar som vi har kring detta.

 

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Vi kommer att se på filmer om de olika religionerna.
 • Vi kommer att läsa berättelser ifrån alla tre religionerna.
 • Vi kommer att samtala om olika livsfrågor.
 • Vi kommer att samtala och föra diskussioner utifrån "Boken om SO"
 • Vi kommer att måla bilder och skriva om de olika religionerna.
 • Powerpoint presentationer.
 

Det här vill vi att du ska lära dig:

 Vi vill att du ska lära dig att det finns olika religoner i samhället, och att alla har rätt att tro på vad de själva vill. Vi vill vidare att du ska lära dig lite information om de olika religionerna, för att vi sedan ska kunna titta på likheter och skillnader. 

 • Symbolerna 
 • Berättelser 
 • Heliga skrifter 
 • Heliga byggnader 
 • Högtider

 

   Det här ska bedömas:

 

e  Ett aktivt deltagande på lektionerna och i samtal krävs. Kunskapskraven som finns i matrisen kommer att vara det som bedöms.    

Underlag för bedömning:

Vi kommer att använda oss av både muntlig och skriftlig bedömning inom detta område. En bedömningsmatris kommer att användas som  en del i dokumentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3

Matriser

SO
Religion åk 2

Rubrik 1

Kristendomen, islam och judendomen
Nivå 1
På väg
Nivå 2
Kan
Aspekt 1
Du kan berätta om någon högtid inom kristendomen, judendomen och islam.
På väg
Kan
Ny aspekt
Du kan ge exempel på vilken symbol som hör till de tre berörda religionerna.
På väg
Kan
Ny aspekt
Du kan ge exempel på en central berättelse ifrån kristendomen, judendomen och islam.
På väg
Kan
Ny aspekt
Du kan beskriva några platser för religionsutövningen och kopplar detta till de olika religionerna.
På väg
Kan
Ny aspekt
Du kan återge delar utav någon berättelse ifrån Bibeln.
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: