Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2016-10-24 17:59 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en kortare planering där det gäller att visa att man känner till minoritetsspråken och där man gör det genom att göra en reklamfilm för någon av dem. Då visar man att man behärskar till exempel målgruppsanpassning.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Mål

Tanken är inom området ska bekanta er med ett av minoritetsspråken. Ni ska redovisa muntligt ,gruppvis, för klassen.  

Arbetets innehåll

Ni ska använda er av det innehåll ni hittar om ett minoritetsspråk. Försök få med mycket information och ställ intressanta frågor om det ni fått fram.

 

 

 

 

 

Reflektion

 • Vad har du lärt dig om ett minoritetsspråk som du inte kände till sedan innan?
 • Varför finns det skyddade minoritetsspråk?

Uppgifter

 • Minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Minoritetsspråk. Muntlig presentation

Minoritetsspråk. Muntlig presentation

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Upplägg/innehåll
Du har förberett dig- din presentation har en röd tråd.
Din presentation har en god inledning som väcker intresse. Du har en tydlig avslutning.
Du har en genomtänkt, tydlig disposition som du håller dig till.
Kontakt
Du redovisar inför gruppen med hjälp av manus.
Du har ögonkontakt med åhörarna även om du håller dig till manus.
Du framträder engagerat och har god kontakt med åhörarna. Du visar frihet vad gäller manus.
Trovärdighet
Du uttalar dig utan alltför stor tveksamhet.
Ditt framförande ger ett säkert intryck och visar att du har kunskap i ämnet.
Du visar tryggt och säkert med flera exempel att du har god kunskap i ämnet och kan göra jämförelser.
Tydlighet
Du talar lagom högt och tydligt. Ditt innehåll är begripligt.
Du uttrycker dig med säkerhet och variation. Du pratar i lagom tempo.
Du uttrycker dig med tydligt sammanhang och anpassar språket till ämnet och lyssnarna.
Kunskaper om svenska språket och närliggande språk
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämför med närliggande språk och beskriver framträdande likheter och skillnader.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämför med närliggande språk och beskriver tydligare fram­- trädande likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämför med närliggande språk och beskriver tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: