Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2016-10-25 08:13 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 9 Religionskunskap

Innehåll

Mål

 • Eleven ska utveckla sina kunskaper om islam.
 • Eleven ska bli medveten om likheter och skillnader med andra världsreligioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer och arbeta utifrån religionsboken. 

Eleverna ska göra en sammanställning över islams utbredning, tro och gudsuppfattning. De ska också känna till muslimska traditioner samt hur den muslimska tron påverkar i dagens samhälle.

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Eleven ska ha kunskaper om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i islam. 

Hur ska det bedömas?

Inlämningsuppgift, muntliga diskussioner och skriftliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: