👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör en Gosedjur samt tränar på symaskinen.

Skapad 2016-10-25 09:18 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
Grundskola 6 Slöjd
Gosedjur

Vi arbetar med uppgiften "Gosedjur" där eleven får välja valfritt djur ifrån färdigt ide material. Eleverna skall kunna följa en tydlig instruktion och lära sig grunderna i sömnandes olika moment och jobba med ett nytt material, Teddytyger.

Symaskin

Vi arbetar med uppgiften "symaskin" där eleven får lära sig handhavande för dem, en ny symaskin.

Innehåll

Syfte/n för ämnet

Undervisningens innehåll, hur?

Introduktion av uppgiften med hjälp ifrån färdig inspirationskälla. Därefter jobbar eleverna mina sina föremål genom att följa instruktioner samt rita mönster efter givna mått. Tillverkning sker med givna material som finns enligt instruktion, i första hand textil men andra material kan också komma ifråga utifrån elevens idéer och önskemål.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
    Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
    Sl

Matriser

Sl
Hubertusgårdens slöjdmatris åk 4-6 Lgr11

Formge och framställa ett föremål
Du prövar att framställa ett mycket enkelt slöjdföremål utifrån instruktioner.
Du kan framställa ett enkelt slöjdföremål utifrån många och korta instruktioner.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Du prövar att använda några handverktyg, redskap med hjälp.
Du kan använda några handverktyg, redskap med viss hjälp.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och motivera sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet behöver du hjälp med val av tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt behöver du hjälp med tillvägagångssättet och stöd till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
Du behöver en konkret slöjduppgift
Du behöver hjälp med idéer till slöjdarbetet.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen behöver du hjälp som leder framåt.
Under arbetsprocessen behöver du hjälp med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera
Du försöker att ge enkla omdömen om din arbetsinsats.
Du försöker att ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Uttryck, färg, form och material
Du försöker att beskriva slöjdföremåls färg, form och material.
Du försöker att tolka slöjdföremåls uttryck, symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.